Betalingscondities

Na aanmelden voor een cursus ontvangt u een factuur waarop het cursusgeld staat. Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Betalingen kunnen overgemaakt worden of kunnen contant afgerekend worden in de eerste cursus les. De cursusbedragen zijn inclusief BTW.

Niet tijdig betalen

Indien het cursusgeld niet op tijd voldaan is, kan deelname aan de cursus niet langer doorgaan. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen. Zodra er betaald is, kan er weer deelgenomen worden aan de cursus.

Lesuitval

Bij lesuitval zal er in principe de gelegenheid gegeven worden om de les op een ander moment in te halen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het lesgeld van die les worden gerestitueerd.

Afwezigheid cursist

Bij afwezigheid van de cursist kan deze les niet ingehaald worden.

Van start gaan cursus

De cursus gaat van start bij minimaal 3 aanmeldingen. Bij minder dan 3 aanmeldingen heeft u de keuze voor restitutie van het cursusgeld of om de cursus op een ander moment te volgen.

Afzegging cursus

Restitutie na aanvang van een cursus is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid lijf en goed

Cursisten betreden Marielle’s teken & schilderstudio op eigen risico.

Marielle’s teken & schilderstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadigingen aan lijf of goed ( o.a. kleding, materialen, werkstukken, vervoersmiddelen) van bezoekers en cursisten in of nabij de studio, privéwoning- en terrein als op externe locaties.

Schade

Veroorzaakte schade aan studio, privéwoning als aan de door Marielle’s teken & schilderstudio ter beschikking gestelde materialen, zal aan de desbetreffende persoon doorberekend worden.